Betlehem

Betlehem – Božja malenost

Želimo da radost našeg posvećenja Bogu svjedoči Njegovu blizinu, svjedoči Boga koji ima razoružano lice Ljubavi, lice betlehemskog djeteta.

 

Svakodnevno smo pozvane:

  • živjeti odnose s ljudima u uzajamnom davanju i   primanju
  • dati prednost prijateljstvu, osobama koje su na rubu
  • izabirati „minimum potrebnog“ u potrošačkom   društvu
  • živjeti kulturu mira izabirući nenasilje kao životni stav
  • prihvaćati da naš način života nije uvijek vidljivo   učinkovit
  • otkivati sve što vodi životu…

BETLEHEM je IZVOR.

„Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin!“ Lk 2,11

U Bibliji Betlehem je beznačajno mjesto, ali će iz njega izaći BLAGOSLOV. Nije bio utjecajan niti ugledan ali je imao ono od čega ljudi žive i čime se hrane. Betlehem znači «kuća kruha». Ima dugu povijest, dom je Rute i Boaza, rodno mjesto kralja Davida.

Betlehem okuplja najrazličitije ljude, ne pita za njihovo podrijetlo, niti položaj. Što se u njemu događa razumiju pastiri i mudraci. Da bi se došlo do Izvora potrebno je poći na put: «Hajdemo do Betlehema, pogledajmo» Lk 2,15

Susret s Djetetom Isusom korijen je mističnog iskustva i male sestre Magdalene. Dijete joj je znak da se Mesija i danas rađa među nama ljudima. Bog joj se približava u Djetetu Isusu i povjerljivo predaje u ruke, dolazi u susret raširenih ruku, s velikom nježnošću.

Jaslice su simbol mira na zemlji, spomen na Isusa koji je naš Bog i koji nas poziva da ga slijedimo na putu evanđeoskog predanja.