Euharistijski život

Euharistijski život

Euharistija, izvor života Crkve,  srce je našeg kontemplativnog života. Sudjelovanje na Euharistiji je naš poziv i poslanje. Pozvane smo Isusu biti suobličene (Iv 13,15) i same živjeti euharistijskim životom, darivajući se poput „kruha“ drugima.

“Mislim da nema riječi Evanđelja koje su me tako potresle i zauvijek promijenile moj život od ovih ‘Sve što učiniste jednomu od ovih malenih, meni učiniste’. Kada mislimo na to da su ovo riječi nestvorene Istine, riječi onoga koji je rekao ‘Ovo je moje tijelo…ovo je moja krv’…, s koliko ćemo snage biti nošeni u traženju da ljubimo Isusa u ovim malenima, grešnicima, siromasima.”  mali brat Karlo

Euharistijska molitva klanjanja

U središtu svakog našega dana je euharistijska molitva klanjanja u tišini. Živimo tihu Isusovu prisutnost, prisutnom u  Kruhu i u Njemu živimo prisutnost cijelom svijetu, Crkvi.