Galerija – u molitvi

EuharistijskiZivot-u.kapeli.Zagreb_big UMolitvi-uKapeliNaSusretu,RuskiKrstur UMolitvi-uKapeli_Regelsbrunn.Austrija UMolitvi-uKapeli_Censtohova.Poljska

 UMolitvi-Kriz_kapela.uRegelsbrunnu_Austrija UMolitvi-kapela_Pewel.Mala.Poljska UMolitvi-kapela_Beograd.Srbija

UMolitvi-kapela,Pewel_Mala,Poljska UMolitvi-kapela,Fez,Maroko