Nazaret

Nazaret – prisutnost i prijateljstvo

EuharistijskiZivot-ps nazareth_big

Pozvane smo biti prisutne,  živjeti prijateljstvo, besplatno i uzajamno.

Od Isusa učimo kako su kršćanski i ljudski život neodvojivi.

U običnosti svakodnevice pozvane smo živjeti Evanđelje.

Poput Isusa  u Nazaretu, radimo obične, jednostavne poslove u solidarnosti s ljudima našega vremena.

Primajući i dajući zajedno tražimo put ljudskosti… put do Boga.

 posjet Centru za beskucnike, Gaza, Karlovac

 

NAZARETSKA DUHOVNOST

„Isus dođe u Nazaret gdje bijaše othranjen.“ Lk 4

Nazaret je nadomak važnih trgovačkih putova, otvoren svijetu. Ujedno je beznačajan grad, okružen brežuljcima, u dolini. Nazaret je mjesto koje štiti Isusov život, drži ga u skrovitosti, prožima i oblikuje. Isusove riječi i parabole ispunjene su mirisom svakodnevnog života. Nazaret u sebi nosi kontemplativnu dimenziju. U njemu učimo šutnju, molitvu i rad. Poziv je to kršćanina u svijetu.

KAKO JE ISUS ŽIVIO U NAZARETU? – od jednog monaha iz Libanona

„U Nazaretu je Isus živio u punoj jednostavnosti. Stanovao je u istoj kući kao i drugi. Bila je to jednostavnost u izljevu života, pogled koji sve može posvetiti, dati pečat svetosti. I Marija, Isusova i naša Majka, ušla je u to otajstvo. ‘Čuvala je sve te riječi u svom srcu’. Sve je bilo povezano i ujedinjeno. Mi trpimo radi brzine života, nemogućnosti da damo smisao i jedinstvo stvarima i događajima. Nazaret je mjesto jednostavnosti, slušanja, život skriven u Bogu gdje se ne traži biti zapažen, gdje se ne čini ništa posebno, gdje ne očekujemo čuda. Ipak, u Nazaretu je Isus činio čuda. Druga čuda su drugorazredna u odnosu na to osnovno čudo humanizacije Boga, Boga koji nam dolazi i kaže ‘Ja sam čovjek’. Nazaret je otajstvo blizine.“

NAZARETSKA DUHOVNOST

Nazaretska duhovnost je put jednostavne prisutnosti, u molitvi s Bogom i u blizini drugima. Uči nas živjeti Evanđelje u svagdašnjem životu, u ljubavi, strpljivosti, patnji, biti uvjereni, kao što kaže sv. Pavao, da Božja Riječ, kad je slušamo, prihvatimo i provodimo u život, sama raste i osvaja.

Papa Benedikt XVI: «Crkva ne može rasti ukoliko se ignoriraju njeni korijeni koji se nalaze skriveni u ozračju Nazareta. U trenutku u kojem je sentimentalizam oko Nazareta cvjetao, istinsko otajstvo Nazareta bilo je otkriveno na novi način, u svom najdubljem sadržaju po Charlesu de Foucauld. U Nazaretu, u živoj meditaciji o Isusu, za Crkvu je otvoren novi put. Novi Savez ne počinje u Hramu niti na Svetoj Gori, već u nazaretskoj kućici Djevice Marije, u kući radnika, u zaboravljenom mjestu ‘Galileje poganske’ odakle nitko nije čekao nešto dobro. Od Nazareta Crkva može uzeti novi početak i ozdraviti.»

Papa Franjo: „Charles de Foucauld je po bratskoj blizini i solidarnosti s najsiromašnijima i napuštenima uvidio da su oni evangelizatori i da od njih učimo rasti u poniznosti. Kako bismo shvatili današnju obitelj, potrebno nam je ući, poput njega, u otajstvo Nazaretske obitelji, u tišinu njezina svakodnevnog života, s njezinim problemima i radostima, smirenosti usred nevolja, poštovanjem prema drugima, poniznosti, u životu ukorijenjenu u osjećaju da smo svi članovi jednoga tijela“.

O VRIJEDNOSTIMA SVAKODNEVICE

Razumijeti vrijednosti svakodnevice kao privilegirano mjesto susreta s Bogom može biti plodni izvor duhovnosti, no nije nam automatski refleks. Teologija svakodnevnog života govori kako nam je stalno ići u suprotnom smjeru, tražiti otajstvo spasenja koje se skriva u našoj stvarnost koja je najčešće „bez ljepote i sjaja“ (usp. Iz 53,2). Kontemplativni pogled razabire u svakoj stvarnosti Božju Prisutnost, ujedinjuje naš život.

-Gospodine, molimo svjetlo Tvoga Duha kako bi pogledom vjere otkrivali Tvoju Prisutnost tu gdje vidimo samo krhkost i patnju, poput pastira pred jaslicama i poput satnika pred Tobom na Križu.

-Gospodine, molimo radost Tvoga Duha, da se možemo radovati u punini malim detaljima života i živjeti u radosti i nadi, u Tvome milosrdnom, nježnom pogledu.

-Gospodine, molimo ljubav Tvoga Duha, da Ti budeš u središtu našeg života u težini i monotoniji svakodnevice, odnosima u obitelji, školi, na poslu.

-Gospodine, hvala Ti jer je evanđeoski, kontemplativni život put otvoren svima, vodi nas susretu s Tobom u svakodnevnim susretima. Otvori naša srca da bi ostali u Tebi i Ti u nama. Vodi nas budne u zahvalnosti koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.